X/OS Linux Support

X/OS Linux support is een fixed-price abonnement om technische assistentie te verlenen bij OS-gerelateerde kwesties. Basic en standaard Service Level Agreements zijn beschikbaar om algemene OS en services-gerelateerde problemen af te dekken. SLA's op maat zijn verkrijgbaar om uitgebreide dekking te bieden voor specifieke scenario's van gebruik en eisen m.b.t. de support.

Fixed-price support dekt X/OS Linux, onze enterprise-klasse Linux distributie gebouwd van de source packages van Red Hat™ Enterprise Linux (RHEL). Het tarief wordt bepaald door het aantal machines voor support, hun functie (server of workstation) en de SLA (basic, standard of premium).

1-8-2011 - X/OS is verhuisd!

X/OS is verhuisd naar een nieuw kantoor, maar blijft op het Amsterdamse Science Park.

More...